Het team Corporate/M&A focust zich op ondernemingen en investeerders en beheerst alle facetten van het ondernemingsrecht. Wij beoordelen contracten en structuren, en adviseren over alle voorkomende vennootschapsrechtelijke kwesties. Het team is met name gespecialiseerd in Fusies en Overnames, Venture Capital transacties en Private Equity transacties.
Ons team adviseert voornamelijk ondernemingen, bestuurders en hr-managers over gangbare en complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken. Naast advisering is het procesrecht een belangrijke pijler binnen ons team.
Intellectuele eigendomsrechten zijn van grote waarde voor uw onderneming. Een juiste bescherming van uw merken, ontwerpen, software en innovaties is dan ook noodzakelijk. Ons team Intellectueel eigendom, ICT en privacy biedt u de juiste pragmatische aanpak om uw IE-rechten optimaal te beschermen en te exploiteren. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het voeren van procedures voor de rechter en bij IE-verlenende instanties.
De overheid neemt in onze samenleving een bijzondere positie in. Voor het handelen van de overheid gelden dan ook bijzondere wetten en regels. Specialistische juridische kennis op dit terrein is onontbeerlijk, nu u als ondernemer vroeg of laat met deze partij in aanraking komt. Soms gewild, soms ongewild. In beide gevallen staan wij aan uw zijde.
Ons team Insolventierecht en herstructurering heeft jarenlange (internationale) ervaring en de juiste kennis om alle stakeholders in een faillissement, surseance of herstructurering terzijde te staan. Wij adviseren niet alleen bestuurders en aandeelhouders, maar ook bijvoorbeeld commissarissen, pand- en hypotheekhouders en werknemers.
Niemand zit te wachten op een juridisch geschil. Als dit zich onverhoopt toch voordoet, is het wenselijk om zo vroeg mogelijk advies in te winnen. Bij voorkeur wordt een procedure voorkomen, maar afhankelijk van de feiten kan het soms beter zijn (meteen) rechtsmaatregelen te nemen. Blijkt een procedure toch noodzakelijk dan is er een aantal mogelijkheden zoals een dagvaardingsprocedure, een kort geding of arbitrageprocedure. Daarnaast kan beslag worden gelegd tot zekerheid van de vordering of om afgifte van een zaak te bewerkstelligen.
Het op correcte wijze vastleggen van de afspraken met uw opdrachtgevers, leveranciers, partners of afnemers is de basis voor een goede bedrijfsvoering. Wij adviseren ondernemers bij het opstellen, uitvoeren en beëindigen van commerciële (internationale) contracten. Wij spreken duidelijke taal en geven richting in plaats van opties. Wij maken gebruik van modelcontracten als het kan, maar altijd op maat gemaakt voor uw situatie.

Advies op maat ontvangen?