Ons team mag zich met recht de specialist van Nederland noemen op het gebied van asbest, zowel publiek- als privaatrechtelijk. Of het nu gaat om vastgoedtransacties, huurovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten of aansprakelijkheidsrecht, zodra asbest om de hoek komt kijken, kunt u bij ons terecht voor al uw juridische vragen. Wij treden op voor zowel verhuurders als huurders, kopers én verkopers. Maar ook partijen in de asbestketen (inventariseerders, saneerders, laboratoria en opdrachtgevers) mogen wij tot onze cliënten rekenen.
Franchise is een populaire samenwerkingsvorm bij (startende) ondernemers. Nederland behoort hierbij tot de koplopers in Europa. Binnen onze praktijkgroep franchise brengen we diverse specialismen (zoals contractenrecht, huurrecht, insolventierecht en intellectueel eigendomsrecht) binnen ons kantoor samen om onze relaties met diepgang te kunnen adviseren. Door deze full-service benadering, waarbij alle gespecialiseerde kennis binnen één advocatenkantoor voorhanden is, zijn we de echte one-stop-shop voor franchisegevers.
Fraude is van alle tijden. Eén op de vijf ondernemingen wordt jaarlijks geconfronteerd met een materiële fraude. Het is van groot belang te weten hoe fraude te voorkomen. En als fraude zich voordoet moet er snel worden ingegrepen. Met name het veilig stellen van vermogensbestanddelen dient voortvarend te gebeuren.
De handel in namaakproducten berokkent ondernemingen enorme schade die miljarden euro’s bedraagt. Het vergt een effectieve juridische aanpak om namaakhandel te bestrijden. Succesvolle namaakbestrijding betekent maatwerk. Elke merkhouder of andere intellectueel eigendomsgerechtigde vraagt om een eigen aanpak en strategie. Wij werken zoals u het wenst.
De projectontwikkelaar is de spin in het web van vastgoedontwikkeling. Hij regelt onder andere de bestemmingsplanwijziging en de vergunningen en sluit overeenkomsten met de grondeigenaar, de huurder(s), de eindbelegger, de financier(s), de aannemer en andere bij de ontwikkeling betrokken partijen.
De bouwbranche staat nooit stil. Betrokken partijen hebben steeds te maken met nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Soms negatief zoals stijgende bouwkosten, soms positief zoals nieuwe trends, denk daarbij aan  circulair of modulair bouwen. Ook krijgen betrokken partijen te maken met veranderde of nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Bouwen in deze tijd biedt vele uitdagingen. Volop kansen maar ook steeds meer risico’s. Goed en gedegen juridisch advies en juridisch bijstand is daarom onontbeerlijk. Bij het sluiten van contracten alsook bij het voorkomen en oplossen van geschillen. De gespecialiseerde bouwrechtadvocaten van het LXA bouwteam staan voor u klaar.
Agentuur is één van de manieren om goederen en/of diensten te distribueren of in te kopen. Kenmerkend bij agentuur is dat de (sales) agent, klanten of orders aan de leverancier (principaal) aandraagt, of op naam en voor rekening van de principaal, overeenkomsten sluit met klanten. De handelsagent is dus een bemiddelaar. De agent (ver)koopt niet zelf zijn eigen producten of diensten (door) aan/van de klant. Voor succesvolle bemiddeling ontvangt de agent van de principaal een vergoeding (vaak commissie of provisie genoemd). Agentuur is grotendeels in de wet geregeld. Die wetgeving is ter bescherming van de agent, zodat er op veel punten niet ten nadele van de agent van mag worden afgeweken. Werkt u met agenten of bent u een agent, dan is kennis van en advies over dit wettelijke kader van essentieel belang. Door onze uitgebreide kennis van en ervaring met agentuur, kunnen wij u daarover uitstekend adviseren. Heeft u een vraag over agentuur? De gespecialiseerde agentuur advocaten van LXA Advocaten staan voor u klaar.
ESG: Environmental, social and governance ,oftewel drie factoren voor het meten van de duurzaamheid van een onderneming. Het gaat dan om duurzaamheid in de brede zin van het woord: De impact van bedrijfsvoering op zowel milieuthema’s (zoals CO2-uitstoot en biodiversiteit) als sociale thema’s (zoals mensenrechten en inclusiviteit). LXA heeft zich deze kernwaarden eigen gemaakt, zowel in haar interne bedrijfsvoering als bij haar advisering aan cliënten op alle rechtsgebieden.

Heeft u een vraag?