OVERHEID EN VASTGOED & ESG | LXA ADVOCATEN

Duurzaam vastgoed is al jaren een hot topic. Op grond van het Bouwbesluit is een energielabel verplicht en sinds 1 januari 2023 dient een kantoorgebouw van 100 m2 of groter op z’n minst een energielabel C te hebben. In de toekomst zullen de eisen naar verwachting nog strenger worden.

Niet alleen door wetgeving, maar ook met subsidies en fiscale voordelen stimuleert de overheid energiezuinig en duurzaam bouwen. Er is wetgeving op dit gebied en daarnaast zijn er tal van andere, niet door de overheid gereguleerde, methoden die de verduurzaming  van vastgoed bevorderen. Zo bestaan diverse duurzaamheidscertificeringen die kunnen leiden tot financiële incentives door gunstigere financieringsvormen, fiscale stimuleringsmaatregelen en subsidies. Duurzaamheidscertificeringen – zoals een BREEAMNL certificering - kunnen bovendien direct zorgen voor een hogere waarde van het vastgoed. Volgens ons moet je ESG dan ook niet als een verplichting of bedreiging zien, maar juist als een kans om je te onderscheiden en een mogelijkheid om de kwaliteit van vastgoed te verbeteren. Niet alleen in feitelijke zin, maar ook in financiële zin.

Ook partijen zelf scheppen steeds vaker duurzaamheidskaders. Een verhuurder zal vaak minderincentive hebben om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen waar de huurder de vruchten van plukt (door bijvoorbeeld een lager energieverbruik). De Green Lease is een handig instrument om de lusten en lasten van duurzaamheidsmaatregelen tussen partijen te verdelen. Aan de hand hiervan kunnen partijen samenwerken om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

Die maatschappelijke duurzaamheidsdoelstellingen worden inmiddels ook in de rechtspraak erkend. Een voorbeeld daarvan is het oordeel van de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam dat enkel glas in bepaalde gevallen een gebrek is. In de motivering van dit oordeel werd uitdrukkelijk verwezen  naar bredere maatschappelijke doelen op het gebied van energiebesparing en klimaat.

Wij zien verder dat ESG niet alleen een rol speelt in (commercieel) vastgoed, maar ook in het publiekrecht in ruimere zin. Steeds meer overheden en andere (aanbestedingsplichtige) publiekrechtelijke instellingen zien het belang van maatschappelijk verantwoord inkopen in. ESG-aspecten zijn daardoor steeds vaker onderdeel van de conformiteitseisen bij een aanbesteding. Onze sectie Overheid & Vastgoed kan uw onderneming hierbij begeleiden.

Heeft u een vraag?