LXA ADVOCATEN & ESG

Practice what you preach: Voor LXA is ESG niet in de eerste plaats een verdienmodel, maar wij streven ernaar dit onderdeel te maken van het LXA-DNA. Een betere wereld begint immers bij jezelf.

Door middel van diverse initiatieven trachten wij de ESG-kernwaarden uit te dragen. Dat begint in onze directe (leef)omgeving. Onze medewerkers krijgen de ruimte om thuis te werken wanneer de praktijk dat toelaat. Daarnaast bieden wij hen kantoren op twee plekken: In ’s-Hertogenbosch en in Amsterdam. LXA promoot hybride werken om de reizen te verminderen en kantoorruimte te optimaliseren. Dit vermindert onze CO2—voetafdruk.

In Amsterdam zijn wij gevestigd in Tribes, nabij het station Amsterdam-Amstel. Tribes biedt ons een centrale locatie, dichtbij uitvalswegen en openbaar vervoer, met gedeelde ruimtes en is gericht op diversiteit. Tribes is opgenomen in de eerste Sustainable Development 400 ranglijst van MT/Sprout.

In ’s-Hertogenbosch zijn wij gevestigd op bedrijventerrein Pettelaar Park. LXA is lid van het bestuur van de Ondernemingsvereniging De Pettelaar en is vertegenwoordigd in de werkgroep verduurzaming Pettelaar Park. In nauw overleg met de gemeente en provincie en met hulp van een landschapsarchitect wordt gewerkt aan een betere aansluiting met het openbaar vervoer, de aanleg van meer fietspaden en wandelroutes en aan vergroening. Ook worden vanuit LXA en de Ondernemingsvereniging De Pettelaar initiatieven ontplooid ter ondersteuning van het recent opgerichte AZC op het Pettelaar Park.

Binnen onze kantooromgeving doen wij ons best verantwoorde keuzes te maken en veranderingen teweeg te brengen in overeenstemming met de ESG-kernwaarden. Te denken valt aan vegetarische opties in ons LXA Café, LED-verlichting, het verminderen van printjes en papieren dossiers, het scheiden van afval, een sportcommissie die onder meer wekelijkse bootcamplessen faciliteert, de LXA Happiness Monitor etcetera. Ook is er aandacht voor diversiteit, inclusiviteit en (het voorkomen van) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Aan de hand van ons interne duurzaamheidsbeleid monitort LXA  haar ESG-prestaties en -ambities.

We realiseren ons echter ook dat we niet heilig zijn. Ondanks de inspanningen om de eventuele impact op de leefomgeving in ruime zin tot een minimum te beperken, is een 100% score niet haalbaar. Voor sommige producten, diensten of manieren van transport is (nog) geen (betaalbaar) alternatief voorhanden. En op sommige vlakken zijn wij nog niet klaar om de shift te maken. LXA, haar bestuur, HR-afdeling en Green Task Force zorgen er echter voor dat wij letterlijk en figuurlijk in beweging blijven.

Heeft u een vraag?