ASBESTDAKENVERBOD 2024 GEWIJZIGD

ASBESTDAKENVERBOD 2024 GEWIJZIGD

12 september 2018

De Tweede Kamer behandelt momenteel het Asbestdakenverbod 2024. Hangende deze wetsprocedure heeft de staatssecretaris het wetsvoorstel aangepast. Zij wil bij de sanering van asbestdaken zonder (goed functionerende) dakgoot stimuleren dat tegelijkertijd de toplaag van de bodem onder het dak wordt verwijderd.

Nota van wijziging

Van asbestdaken is bekend dat zij in de loop der tijd gaan verweren en vezels (kunnen) gaan verspreiden. Dat is ook de aanleiding van het Asbestdakenverbod 2024.

Het oorspronkelijke voorstel hield echter geen rekening met de afspoeling van asbestvezels onder asbestdaken zonder (goed functionerende) dakgoot. Hierdoor is volgens de staatssecretaris vaak sprake van ernstige bodemverontreinigingen in de afwateringszone onder het dak, in de toplaag van een onverharde bodem.

Omdat dergelijke verontreiniging niet altijd zichtbaar is, vindt de staatssecretaris het wenselijk dat die bodemverontreiniging tegelijkertijd met het verwijderen van het dak wordt gesaneerd. Dat gaat de staatssecretaris nu mogelijk maken door een vereenvoudigde procedure, waardoor ook de (onderzoeks)kosten voor de eigenaar lager zijn.

Wet bodembescherming

Op grond van de Wet bodembescherming geldt niet zonder meer een actieve saneringsplicht. In de regel hoeven asbestverontreinigingen in de bodem pas plaats te vinden, op het moment dat grondverzet plaatsvindt of als er op de locatie gebouwd gaat worden.

Het probleem dat de staatssecretaris signaleert is dat op dat latere moment de bodemverontreiniging vaak niet meer wordt onderkend, zodat de verontreiniging blijft zitten en vaak zelfs verder wordt verspreid. Bovendien – zo stelt de bewindsvrouw – is het verwijderen van de toplaag een betrekkelijk eenvoudige handeling.

De wetswijziging maakt het mogelijk voor (dak)eigenaren om bij de verwijdering van het asbestdak meteen – op vrijwillige basis – de toplaag van de bodem onder het dak te saneren. Deze vereenvoudigde procedure zal worden opgenomen in het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

Cursus Asbestdaken – het heden, het verleden en 2024

LXA The Law Firm geeft op 29 oktober 2018 een middagcursus over toezicht en handhaving van asbestdaken en het aangekondigde Asbestdakenverbod 2024 in samenwerking met Berghauser Pont Academy. Daarbij zal ook de gevolgen van de zojuist besproken wijziging uitgebreid aan bod komen. In een middag bent u helemaal op de hoogte! Meld u aan via deze link.

Meer weten? Neem contact op met: