Shutterstock Procederen

NA JARENLANG PROCEDEREN NU EINDELIJK GERECHTIGHEID VOOR ASBESTSANEERDER KETELHUIS EINDHOVEN?

18 juni 2024

Nadat de curator – bijgestaan door de advocaten van LXA – bij de rechtbank in eerst aanleg al als winnaar uit de bus kwam, werd de Gemeente ook in hoger beroep door het Gerechtshof op de vingers getinkt met een overwinning voor de curator als resultaat. De artikelen die wij hierover schreven treft u hierbij aan: waar saneerder zegeviert wordt opdrachtgever op de vingers getikt & opnieuw gerechtigheid voor asbestsaneerder in kwestie tegen gemeente Eindhoven.

Bij vonnis in eerste aanleg was al vast komen te staan dat de Gemeente Eindhoven tekort was geschoten. De rechtbank heeft partijen – waar het de schade betreft – verwezen naar de zogenaamde schadestaatprocedure. Een procedure waar niet de schuldvraag, maar nog enkel de schade centraal staat.

Deze procedure is de curator direct gestart, maar deze werd al snel doorkruist door het hoger beroep wat de Gemeente uiteindelijk alsnog instelde. Dit maakte dat de schadestaatprocedure ‘on hold’ werd gezet.

Op 15 november 2022 volgde het arrest van het Gerechtshof: ook in hoger beroep werd de curator in het gelijk gesteld. Dit betekende dat de schadestaatprocedure kon worden vervolgd. Inmiddels heeft de zitting plaatsgevonden en is het enkel nog wachten op het vonnis. Tijd dus om kort de stand van zaken op te nemen.

 

Verloop procedure bij rechtbank

In eerste aanleg kwam al vast te staan dat de Gemeente jegens saneerder tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen. De rechtbank heeft de zaak – wat betreft de behandeling en bepaling van het door de Gemeente aan de curator te betalen schadebedrag – verwezen naar de schadestaatprocedure.

 

Start schadestaatprocedure en hoger beroep

Terwijl de curator de schadestaatprocedure al was gestart, is de Gemeente vervolgens op het laatste moment (toch) in hoger beroep gegaan tegen het vonnis om alsnog haar gelijk te halen.

De schadestaatprocedure moest worden geparkeerd. Immers, in hoger beroep zou de zaak opnieuw worden behandeld met mogelijk een andere uitkomst tot gevolg waar het de schuldvraag betreft. Zou het gerechtshof oordelen dat de Gemeente niet was tekortgeschoten, dan was het ook niet nodig om de schadestaatprocedure te voeren.

Maar dit was niet het geval, ook in hoger beroep is geoordeeld dat de Gemeente Eindhoven tekort is geschoten met als eindresultaat wederom een klinkende overwinning voor de curator en daarmee ook gerechtigheid voor de saneerder. 

Het arrest treft u hierbij aan: [arrest] 

De schadestaatprocedure kon dus uiteindelijk ruim 3 jaar (!) later worden vervolgd. Procesrechtelijk was dit wel een uitdaging. De schadestaatprocedure was immers ingezet op basis van de informatie en stand van zaken toen, maar vervolgens is in de jaren daarna de kwestie nogmaals in volle omvang in hoger beroep door het gerechtshof behandeld. Daarbij hebben partijen veel nieuwe stellingen, standpunten en verweren naar voren gebracht die ook relevant waren voor de schadestaatprocedure. Dit is opgelost in de loop van de schadestaatprocedure.

Inmiddels heeft op 28 mei jl. de mondelinge behandeling van de schadestaatprocedure voor de meervoudige kamer plaatsgevonden. Veel onderwerpen zijn de revue gepasseerd, allen gelinkt aan de vraag: welke schade heeft de saneerder geleden als gevolg van de tekortkoming van de Gemeente Eindhoven en welk deel daarvan moet door de Gemeente worden vergoed?

Hopelijk krijgen partijen snel een antwoord op deze vraag en zal het vonnis niet lang op zich laten wachten. De verwachting is dat de uitspraak in de loop van juli verschijnt, uiteraard – zoals gebruikelijk – met een planningstechnische slag om de arm.

 

Conclusie

Zou er nu dan eindelijk gerechtigheid komen na ruim 6 jaar procederen? Dat verwachten wij wel. Zoals wij al eerder schreven is het vertrouwen terug dat diegene die het gelijk aan haar zijde heeft, dit gelijk – in the end - ook krijgt. Wij hopen op een voor de curator – maar met name ook de saneerder - bevredigend resultaat.

Dat deze kwestie ook het publiek bezighoudt, blijkt wel uit het feit dat ook de pers de zaak op de voet volgt. Kort na de zitting is nog een artikel verschenen in het Eindhovens Dagblad, een link naar dit artikel treft u hierbij aan: [link naar artikel] 

Wij vinden het belangrijk om de lezers van onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van spraakmakende zaken over het asbest. Deze kwestie is daar absoluut één van, zeker nu de curator wordt bijgestaan door de advocaten van LXA in deze op asbestgebied diepgaande juridische discussie.

Uiteraard houden wij jullie ook op de hoogte van het eindresultaat: het aankomende vonnis. Hopelijk is dit dan ook echt het einde, maar zeker is dit niet. Ook tegen dit vonnis in de schadestaatprocedure staat namelijk nog hoger beroep open. De tijd zal het leren, wij houden jullie op de hoogte!

 

Contact

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten. 

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met:

Regelmatig op de hoogte blijven van de laatste juridische ontwikkelingen?