WIJZIGING(EN) IN HET NIEUWE CERTIFICATIESCHEMA ASBEST VANAF 1 APRIL 2019-5

WIJZIGING(EN) IN HET NIEUWE CERTIFICATIESCHEMA ASBEST VANAF 1 APRIL 2019-5

1 maart 2019

WIST JE DAT: de verplichting tot het continu registreren van de onderdruk nader is uitgewerkt?

Wanneer onder het nieuwe Certificatieschema een containment wordt toegepast voor de asbestverwijdering gelden de volgende uitgangspunten:

1. De onderdruk in het containment wordt continu gemeten.

2. Registratie van de onderdruk vindt plaats:

èTen minste één keer per uur in het geval dat de onderdrukwaarde gelijk is aan of ligt boven de minimaal vereiste onderdruk, of;

èTen minste één keer per minuut wanneer de onderdrukwaarde onder de minimaal vereiste onderdruk ligt.

Deze uitwerking stond al in de SCA-100, maar wordt nu dus in het Certificatieschema opgenomen.

Spuitasbest

In geval van de verwijdering van spuitasbest dat is ingedeeld in risicoklasse 2A, komt de meetverplichting buiten het containment te vervallen (zie: artikel 43 nieuw).

Auteur: