WIJZIGING(EN) IN HET NIEUWE CERTIFICATIESCHEMA ASBEST VANAF 1 APRIL 2019-9

WIJZIGING(EN) IN HET NIEUWE CERTIFICATIESCHEMA ASBEST VANAF 1 APRIL 2019-9

29 maart 2019

WIST JE DAT: : de inventariseerder ook andere maatregelen mag nemen bij het nemen van materiaalmonsters?

Huidig Certificatieschema

Wanneer bij het nemen van een monster vezelemissie kan voorkomen dienen de werknemers van het asbestinventarisatiebedrijf puntafzuiging toe te passen door middel van een asbeststofzuiger.

 

Nieuw Certificatieschema

Het nieuwe Certificatieschema vervangt de verplichting tot het gebruiken van puntafzuiging door een ruimere verplichting om doeltreffende bronmaatregelen te nemen. Als mogelijk doeltreffende bronmaatregelen wordt naast puntafzuiging tevens genoemd “het bevochtigen of intapen van de bron”.

Saneerders opgelet (!): het nieuwe Certificatieschema noemt ‘bevochtiging’ (naast bronafzuiging) ook als mogelijke bronmaatregel bij de verwijdering van asbest in de gevallen waarin breuk niet kan worden voorkomen.  Daarover meer in mijn ‘Wist-je-datje’ van volgende week.

Wilt u weten welke gevolgen deze nieuwe regeling heeft voor uw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze specialisten op het gebied van asbest.

Auteur: