WIJZIGING(EN) IN HET NIEUWE CERTIFICATIESCHEMA ASBEST VANAF 1 APRIL 2019

WIJZIGING(EN) IN HET NIEUWE CERTIFICATIESCHEMA ASBEST VANAF 1 APRIL 2019

25 januari 2019

WIST JE DAT: Saneren zonder containment vaker mogelijk wordt?

Dat is bepaald in artikel 22 van het nieuwe Certificatieschema. De bepaling biedt duidelijkheid over de vraag wanneer asbest kan worden verwijderd onder ‘openluchtcondities’ en ook als zodanig kan worden opgenomen in het inventarisatierapport. Dit geldt dadelijk voor asbesttoepassingen onder asbestdaken, maar ook voor asbest in een ruimte gedeeltelijk in de open lucht, zoals balkons of een galerij.

Asbest dat zich direct onder een te verwijderen asbesthoudend dak bevindt, mag in het inventarisatierapport worden opgenomen als een ‘asbesttoepassing die onder openluchtcondities kan worden verwijderd’. Onder de huidige Bijlage XIIIa bestond hierover nog onduidelijkheid. Om zonder containment te kunnen saneren dient:

  1. wel altijd sprake te zijn van hechtgebonden asbest;
  2. de toepassing moet los liggen of zonder breuk (demontage) verwijderd kunnen worden; en
  3. eerst moet het asbesthoudende dak in zijn geheel worden verwijderd.

De tweede toevoeging aan artikel 22 (nieuw) stelt onder welke condities een ruimte kwalificeert als een openluchtsituatie. Let op: ook bij saneringen in een dergelijk ‘open ruimte’ dient altijd sprake te zijn van hechtgebonden asbest.

 

Auteur: