Shutterstock Important Announcement

NEWSFLASH: overgangsperiode wet franchise nadert

1 december 2022

De overgangsperiode van de Wet franchise nadert haar einde. Op 1 januari 2023 vervalt de uitzondering voor bestaande overeenkomsten en dienen alle franchiseovereenkomsten in lijn te zijn met de Wet franchise. Veel organisaties hebben de aanpassingen die op grond van de Wet franchise verplicht zijn aangegrepen om wat ‘achterstallig onderhoud’ te verrichten en de franchiseovereenkomst ook op andere onderdelen weer up-to-date te maken. Dit kan bij doorlopende overeenkomsten echter alleen met instemming van de franchisenemers.
 
Het alternatief is een Addendum op de bestaande overeenkomst. In dit Addendum worden louter de wettelijk verplichte aanpassingen onderdeel van de samenwerking gemaakt. Ook voor het Addendum is de instemming van de franchisenemer nodig, maar als de wettelijk verplichte aanpassingen ‘redelijk’ zijn en de franchisenemer daarmee geen bestaande rechten prijsgeeft, kan deze instemming ook afgedwongen worden.
 
En voor alle situaties geldt: U dient de aanpassing (nieuwe franchiseovereenkomst òf Addendum) vóór 1 januari 2023 doorgevoerd te hebben.
 
Heeft u nog vragen over de benodigde aanpassingen op grond van de Wet franchise? Of heeft u nog vragen over de wijze waarop u deze aanpassingen kunt doorvoeren? Neem dan contact met ons op via franchise@lxa.nl.

Auteur: