WETSVOORSTEL VERANKERING GEDRAGSCODE FRANCHISE

WETSVOORSTEL VERANKERING GEDRAGSCODE FRANCHISE

12 april 2017

Krijgt de Nederlandse Franchise Code (NFC) dan toch een verplichte toepassing? LXA’s Herman Knotter is geen voorstander van de code, voor de consultatietermijn sluit op 25 mei 2017 zal hij zijn bezwaren tegen de NFC kenbaar maken.

(Demissionair) Minister Kamp heeft vandaag zijn voorstel inzake een franchisewet naar de Tweede Kamer gestuurd (zie hier).

Het concept wetsvoorstel ligt tevens voor ter consultatie (bekijk deze hier), waarbij belanghebbenden en geïnteresseerden hun mening kunnen geven, gedurende een periode van 6 weken. De consultatietermijn eindigt op 25-05-2017.

Volgens het voorstel zal de Nederlandse Franchise Code (versie 2016) verplicht dienen te worden toegepast door franchiseformules. Zie hier voor de NFC. 

Verantwoordelijk partner Herman Knotter van de sectie franchise van LXA The Law Firm is een felle tegenstander van de (wettelijke verankering van de) NFC.

Het afgelopen jaar heeft Herman Knotter in diverse publicaties zijn bezwaren tegen de NFC inhoudelijk toegelicht.

Een belangrijk bezwaar betreft de verregaande inbreuk op de contractsvrijheid van partijen. Daarbij is deze NFC evident geschreven voor een bepaalde branche die prominent aanwezig is binnen franchise, namelijk de supermarktbranche.

Franchise kent echter vele verschijningsvormen, waardoor deze NFC aansluiting mist met de praktijk bij een groot aantal andere franchiseformules.

LXA The Law Firm zal dan ook gebruik maken van de mogelijkheid om in de consultatiefase haar bezwaren tegen de (wettelijke verankering van de) NFC gemotiveerd kenbaar te maken.

 

Contact 

Wilt u meer informatie over franchise, neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten: franchise@lxa.nl

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: