WETTELIJKE VERANKERING NEDERLANDSE FRANCHISE CODE

WETTELIJKE VERANKERING NEDERLANDSE FRANCHISE CODE

19 oktober 2016

Het zal u niet zijn ontgaan: Minister Kamp heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een stuk zelfregulering binnen de Nederlandse franchise sector, wat in februari 2016 is uitgemond in de (concept) Nederlandse Franchise Code (NFC).

Deze NFC geeft gedragsregels voor franchisegevers en franchisenemers bij het aangaan, uitvoeren en beëindigen van een franchiseovereenkomst. Ook de rechten en plichten van beide partijen zijn erin opgenomen.

Voor het geval de sector zou weigeren deze NFC te omarmen, liet Kamp direct weten de mogelijkheid te onderzoeken om de NFC wettelijk te verankeren. Opmerkelijk, aangezien de NFC nu juist in het kader van de zelfregulering is opgesteld om specifieke wetgeving op het gebied van franchise te voorkomen.

Opmerkelijk of niet, terwijl de discussie over de inhoud van de NFC nog volop gaande is, heeft Minister Kamp afgelopen woensdag aan de Tweede Kamer laten weten dat de NFC daadwerkelijk wettelijk verankerd gaat worden

nieuwsbericht: minister kamp verankert franchisecode in wet

Hierbij heeft Minister Kamp de Tweede Kamer beloofd zich tot het uiterste in te spannen om nog voor 15 maart 2017 een wetsvoorstel in te dienen.

Hoewel er nog veel onduidelijk is over de uiteindelijke inhoud van de NFC, de wijze waarop de wettelijke verankering exact zal gaan plaatsvinden en het moment waarop dit gaat gebeuren, kunnen de franchiseorganisaties in Nederland zich wat ons betreft niet permitteren om (nog langer) een afwachtende houding aan te nemen. Wat staat er nu eigenlijk precies in de NFC? Moet de bestaande overeenkomst worden aangepast of is deze reeds NFC-proof? Hoe zit het met verlengingen of nieuw te contracteren franchisenemers? Wat zijn de consequenties van de wettelijke verankering? Er zijn nu al een aantal organisaties die de NFC onderschrijven en ook in de praktijk toepassen. Vanaf tenminste het moment dat de wettelijke verankering een feit is, dienen franchisegevers voor nieuwe franchisenemers of het verlengen van bestaande overeenkomsten te beschikken over een franchiseovereenkomst die voldoet aan hetgeen is bepaald in de NFC. Franchisegevers dienen dus op korte termijn actie te ondernemen.

Om franchisegevers hierin te ondersteunen en meteen in te spelen op de wettelijke verankering, heeft het franchiseteam van LXA The Law Firm een unieke aanbieding: franchisegevers ontvangen geheel kosteloos:

  • Een toelichting op de NFC, waarin tevens concreet wordt ingegaan op de (mogelijke) consequenties van de verschillende bepalingen
  • Een QuickScan op de bestaande franchiseovereenkomst. Is deze franchiseovereenkomst NFC-proof?

Franchisegevers kunnen  voorts, geheel vrijblijvend, tegen een sterk gereduceerd (en gefixeerd) tarief:

  • Een concrete maatwerk instructie ontvangen over de wijze waarop de organisatie van de franchisegever concreet kan inspelen op de wettelijke verankering van de NFC; en
  • De franchiseovereenkomst (op onderdelen) laten aanpassen

Gebruik maken van deze aanbieding? Door uw interesse kenbaar te maken via aanmelding, verplicht u zich nog nergens toe. U ontvangt geheel kosteloos de toelichting op de NFC en, desgewenst, een QuickScan.

Indien u tevreden bent over de dienstverlening van LXA kunt u opteren voor het aanbod om tegen een gereduceerd tarief uw franchiseovereenkomst daadwerkelijk te laten aanpassen, maar u bent nergens toe verplicht. Voordat u enige opdracht aan LXA verstrekt, ontvangt u op basis van de QuickScan een concreet aanbod van LXA (fixed fee) om de werkzaamheden uit te voeren.

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het franchiseteam van LXA The Law Firm*,

Herman Knotter / Genevieve Loos / Kim van de Wiel / Edwin Mulders

 

*het franchiseteam van LXA The Law Firm heeft inmiddels meer dan 15 jaar ervaring met franchise en is huisadvocaat van enkele tientallen grotere en kleinere franchiseorganisaties. LXA The Law Firm is lid van de NFV, meer dan 10 jaar regelmatig standhouder op de jaarlijkse franchisebeurs Onderneem ’t en verantwoordelijk voor een groot aantal publicaties op het gebied van franchise.

 

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: