Photo 1550510537 64A36484eae2

De WHOA zowel voor een reorganisatieakkoord als voor een liquidatieakkoord

20 januari 2021

Vorige week hebben wij u al bericht dat de eerste WHOA-uitspraak door de rechtbank een feit was. Inmiddels blijkt dat op 15 januari 2021 er in ieder geval al twee uitspraken zijn gedaan (maar waarvan er één pas later is gepubliceerd). Ook in deze uitspraak heeft de schuldenaar, gelijk met het deponeren van een startverklaring, om een afkoelingsperiode gevraagd, en ook in dit geval is het verzoek gehonoreerd.

Er zijn wel belangrijke verschillen met de andere uitspraak:

  • Liquidatieakkoord

In dit geval staat namelijk al vast dat de onderneming niet wordt gecontinueerd, maar dat deze wordt geliquideerd. De rechtbank oordeelt: Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat de WHOA tevens openstaat voor (de homologatie van) een akkoord waarbij een onderneming, die geen overlevingskansen meer heeft, wordt afgewikkeld. De WHOA kan in die situatie worden toegepast als met een gecontroleerde afwikkeling van de bedrijfsvoering door middel van een akkoord buiten faillissement een beter resultaat behaald kan worden dan met een afwikkeling in faillissement.

  • Belanghebbenden zijn gehoord

De werknemers van de onderneming, die wegens achterstand in betaling van het salaris het faillissement van de onderneming hebben aangevraagd, hebben hun zienswijze mogen geven op het verzoek van de schuldenaar. Uiteindelijk heeft de rechtbank geoordeeld dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers zijn gediend bij een afkoelingsperiode én dat de belangen van de werknemers niet wezenlijk worden geschaad. De rechtbank kondigt een afkoelingsperiode van twee maanden af.

  • Benoeming observator

De rechtbank ziet, mede doordat er een geschil is tussen de schuldenaar aan de werknemers, reden om een observator aan te stellen. De observator zal toezicht houden op de totstandkoming van het akkoord en daarbij oog houden voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. De kosten van de observator komen voor rekening van de schuldenaar.

 

Uit het voorgaande volgt dat de WHOA dus ook kan worden ingezet wanneer een onderneming niet langer levensvatbaar is én dat je als belanghebbende kan worden gehoord voorafgaand aan het afkondigen van een afkoelingsperiode. Wordt u als belanghebbende geconfronteerd met de WHOA of wilt u zelf een dergelijk verzoek doen, neem dan vrijblijvend contact met een van onze specialisten op.

 

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: