Franchise Vrouwe Justitia

Eerste WHOA uitspraak een feit!

15 januari 2021

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat per 1 januari 2021 de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) in werking is getreden. Het is de bedoeling dat de WHOA het herstructureren buiten faillissement veel succesvoller maakt.

Zodra de schuldenaar start met de voorbereiding van een akkoord deponeert hij een zgn. startverklaring (370 lid 3 FW) bij de griffie van de rechtbank. In dit geval heeft de schuldenaar, gelijk met het deponeren van deze startverklaring, om een afkoelingsperiode gevraagd. Met een dergelijke afkoelingsperiode kunnen derden zich niet verhalen op goederen die tot het vermogen van de schuldenaar behoren of goederen opeisen die zich in de macht van de schuldenaar bevinden. Daarnaast kan de rechtbank tijdens een afkoelingsperiode worden verzocht gelegde beslagen op te heffen. Ook worden aanvragen tot het verlenen van surseance van betaling of faillissement gedurende de afkoelingsperiode geschorst. Voornoemde maatregelen zijn in veel gevallen noodzakelijk voor het welslagen voor het aanbieden van het akkoord.  

In dit geval heeft de rechtbank enkel de schuldenaar ter zitting gehoord en is het verzoek tot het gelasten van een afkoelingsperiode aangevuld met een verzoek gelegde beslagen op te heffen. Beide verzoeken zijn middels deze uitspraak toegewezen. De schuldeiser moet de rechtbank over een maand nader informeren over de voortgang van het aan te bieden akkoord.

Ondanks dat de rechtbank de verzoeken van de schuldenaar heeft toegewezen zijn er voor belanghebbenden mogelijkheden de afkoelingsperiode te beëindigen. Dus wordt u als belanghebbende geconfronteerd met de WHOA of wilt u zelf een dergelijk verzoek doen, neem dan vrijblijvend contact met een van onze specialisten op.

Meer weten? Neem contact op met: