ESG-wetgeving

Wat is ESG en waarom is het belangrijk?

ESG: Environmental, Social and Governance

Oftewel drie factoren voor het meten van de duurzaamheid van een onderneming. Het gaat dan om duurzaamheid in de brede zin van het woord: De impact van bedrijfsvoering op zowel milieuthema’s (zoals CO2-uitstoot en biodiversiteit) als sociale thema’s (zoals mensenrechten en inclusiviteit). 

Duurzaam en modern ondernemerschap houdt in dat beleid wordt gevoerd waarbij rekening wordt gehouden met alle bij de onderneming betrokken stakeholders. Het belang van de onderneming is niet (meer) primair de kortetermijnwinst, maar van ondernemingen wordt een bredere en lange termijn visie gevraagd, gericht op waarde creatie. De focus op duurzaamheid vloeit voort uit de interne wil van contracterende partijen om op een verantwoorde wijze invulling te geven aan hun bedrijfsvoering en relatie, maar ook uit de externe druk van investeerders, consumenten en wetgeving die daaraan toenemende eisen stellen.

 

ESG-wetgeving voor een bedrijf

Ondernemingen moeten zich rekenschap geven van de maatschappij en de planeet, binnen een steeds strakker wettelijk kader. Soft law op het gebied van ESG wordt door komende wetgeving steeds harder en ook steeds meer omarmd in de rechtspraak. De bronnen van verplichtingen op het gebied van ESG kunnen worden onderverdeeld in vijf categorieën: (1) niet-bindende kaders, (2) rapportageverplichtingen, (3) brede inspanningsverplichtingen, (4) specialistische wetgeving, die veelal een combinatie van de eerste twee verplichtingen omvat, maar toegespitst is op een bepaalde sector of een bepaalde ESG-doelstelling, en (5) door ondernemingen gehanteerde gedragscodes.

 

Wat doet LXA aan ESG?

LXA streeft ernaar haar cliënten richting te geven. Wij staan naast de ondernemer en denken mee met het belang van een onderneming. Daarbij hoort voortaan ook het ESG beleid. Het ESG-landschap is volop in beweging en wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Daarbij nemen wij uw onderneming graag aan de hand. Denk bijvoorbeeld aan:

Heeft u een vraag?