Not Rejected

OVERGANGSREGELING WET WERKEN NA AOW VERVALT (TOCH) NIET PER 1 APRIL 2021

30 maart 2021

De Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd geldt sinds 1 januari 2016 en kent een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werknemers die na hun AOW-gerechtigde leeftijd blijven doorwerken. Bij invoering van deze wet werd er een overgangsregeling vastgesteld op basis waarvan onder andere de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers dertien weken bedraagt. Deze overgangsregeling zou per 1 april 2021 vervallen. Vanaf dat moment zou de termijn van dertien weken worden teruggebracht naar zes weken. Deze kortere termijn zou o.a. tevens gaan gelden voor het opzegverbod bij ziekte en de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte.

Onlangs is het nieuws verschenen dat deze overgangsregeling toch niet op 1 april zal vervallen, maar in ieder geval nog tot 1 januari 2022 zal blijven gelden. Werkgevers dienen er dus nog enige tijd langer rekening mee te houden dat het loon van AOW-gerechtigde werknemers in ieder geval nog tot 1 januari 2022 dertien weken doorbetaald dient te worden in geval van ziekte.