Daan Stevens 0Kjnpxq6dpq Unsplash

Wijzigingen NOW-3 regeling

17 december 2020

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. Ondernemers kunnen met de NOW een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

Wijzigingen NOW-3

Het kabinet heeft een aantal wijzingen doorgevoerd in de NOW-3 regeling. Allereerst is de aanvraagperiode voor het eerste tijdvak heropend tot en met 27 december aanstaande. Verder zijn een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd die zien op het tweede tijdvak (periode januari t/m maart 2021). Deze wijzigingen zijn als volgt:

  • De te verwachte omzetdaling om in aanmerking te komen voor de NOW-subsidie blijft 20% (i.p.v. 30%);
  • De maximale vergoeding van de loonsom blijft 80% (i.p.v. 70%); en
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen (i.p.v. 15%).

Of er ook wijzingen gaan komen in het derde tijdvak, is nog onbekend. Voor een handig overzicht wordt verwezen naar de NOW-3 FACTSHEET. In deze factsheet zijn de hiervoor genoemde wijzigingen verwerkt en kunt u ook de overige voorwaarden voor de NOW-3 regeling zien.

 

Omzetverlies feestdagen

Verder kunnen wij goed voorstellen dat uw omzetverlies zich concentreert rond de feestdagen en daarmee dus twee tijdvakken binnen de NOW-3 overlapt. Indien u geen gebruik heeft gemaakt van de NOW-2, dan kunt u voor de NOW-3 ervoor kiezen de periode van omzetvergelijking in te laten gaan op 1 oktober, 1 november of 1 december. De omzetverliesvergelijking laten ingaan per bijvoorbeeld 1 december betekent dat de sluiting van twee weken in december en twee weken in januari (kerstpiek) samen binnen de omzetvergelijking valt. Indien u ook NOW-2 heeft aangevraagd moet de omzetperiode echter wel aansluiten op de periode die u gekozen heeft in NOW-2.

De verwachte omzet in de drie maanden van de door u gekozen periode, vergelijkt u met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden. Op basis daarvan berekent u het omzetverlies in procenten.

 

Omzetbegrip NOW

Verder heeft het kabinet het omzetbegrip voor de NOW verduidelijkt. Het omzetbegrip NOW sluit primair aan bij het jaarrekeningenrecht. Daar is opgenomen dat omzet bestaat uit de inkomsten die toe te rekenen zijn aan de reguliere activiteiten van de onderneming. De corona-gerelateerde subsidies zijn een aparte categorie inkomsten. Voor vijf corona-gerelateerde subsidies, namelijk de TVL, TOGS, Regeling continuïteitsbijdrage zorg, beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven en Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw, geldt dat deze moeten worden meegerekend in de omzet voor de NOW. Deze subsidies worden als omzet gezien voor de NOW, omdat dit anders tot dubbelfinanciering vanuit het Rijk kan leiden. Ook de eventuele tegemoetkoming die werkgevers ontvangen als zij werknemers uitlenen in het kader van crisisbanen wordt voor de NOW als omzet gezien, wederom met het oog op het voorkomen van dubbelfinanciering vanuit het Rijk.

 

Mocht u vragen hebben over de NOW-regelingen of over andere (arbeidsrechtelijke) onderwerpen, kunt u daarvoor uiteraard bij ons terecht. Wij voorzien u graag van advies.