BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE ASCERT HAALT STREEP DOOR ‘UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE’

BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE ASCERT HAALT STREEP DOOR ‘UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE’

11 januari 2019

De bezwaarschriftencommissie van Ascert dat de verruiming van verboden verwantschapsrelaties naar ‘uiteindelijk belanghebbenden’ in het interpretatiedocument SCa-100, in strijd is met het legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Zolang Bijlage XIIIa niet wordt gewijzigd kunnen inventarisatie- en saneringsbedrijven gebruik blijven maken van een stichting administratiekantoor (STAK) om verboden verwantschapsrelaties te voorkomen.

Verwantschapsrelaties

Verwantschapsrelaties van en tussen inventarisatiebedrijven en saneringsbedrijven zijn verboden in Bijlage XIIIa. Het doel van die norm is dat inventarisatiebedrijven en saneringsbedrijven onafhankelijk van elkaar opereren. Veel bedrijven in de asbestbranche hebben daarom ervoor gekozen om de zeggenschap in handen te leggen van het bestuur van een STAK. De certificaathouder heeft dan alleen nog maar het recht op een winstuitkering en draagt iedere zeggenschap over aan het bestuur.

Sinds dit voorjaar worden alsnog afwijkingen uitgeschreven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het interpretatiedocument SCa-100. De SCa-100 vermeldt namelijk dat de definitie ‘aandeelhouder’ moet worden geïnterpreteerd als ‘uiteindelijk belanghebbende’.

Door deze koerswijziging kwamen een aantal bedrijven in de branche in onzekerheid. Want niet duidelijk was of, en op welke manier, zij aan deze verruiming kunnen voldoen. Ook waren zij al jarenlang in de veronderstelling dat zij door de STAK voldeden aan het certificatieschema.

Bezwaarprocedure

Zowel namens een inventarisatiebedrijf als een saneringsbedrijf heeft LXA The Law Firm met succes geprocedeerd tegen deze verruiming van de verbodsbepaling in artikel 7 en 25 van Bijlage XIIIa.

In die procedures voerde LXA namens de bedrijven aan dat de SCa-100 alleen kan worden gebruikt om bepaalde normen uit Bijlage XIIIa uit te leggen, zolang die uitleg of interpretatie past binnen de reikwijdte van de desbetreffende bepaling. Als met ook een STAK wilt verbieden, dan zal hiervoor eerst Bijlage XIIIa moeten worden aangepast, zo luidde het bezwaar van LXA.

Bezwaarschriftencommissie Ascert

De Bezwaarschriftencommissie Ascert volgde het standpunt van LXA. De commissie oordeelde dat Bijlage XIIIa de verboden verwantschapsrelaties duidelijk beperkt tot een relatie tussen een aandeelhouder of bestuurder van het asbestverwijderingsbedrijf en een aandeelhouder of bestuurder van het asbestinventarisatiebedrijf. Een verruiming van de personenkring van de verboden verwantschapsrelatie tot een certificaathouder of een andere ‘uiteindelijk belanghebbende’ is in strijd met het legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Daaruit volgt dat geen sanctie kan worden opgelegd zonder dat de overtreding voldoende duidelijk, voorzienbaar en kenbaar bij of krachtens een wettelijk voorschrift is omschreven.

Zolang het nieuwe schema niet in werking is getreden, kan niet handhavend worden opgetreden tegen de STAK.

Advies

Inventarisatie- en saneringsbedrijven kunnen volgens de bezwaarschriftencommissie voorlopig nog gebruik maken van een STAK om overtreding van artikel 7 en 25 van Bijlage XIIIa te voorkomen. Hierdoor kunnen deze bedrijven eerst de wetswijziging van Bijlage XIIIa op dit punt afwachten, voordat zij (verstrekkende) wijzigingen aanbrengen in hun vennootschapsstructuur of bedrijfsvoering.

Wordt uw bedrijf geconfronteerd met een afwijking? Laat de afwijking dan altijd toetsen door een advocaat, met kennis van de juridische en technische aspecten van asbest.

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: