WIJZIGING(EN) IN HET NIEUWE CERTIFICATIESCHEMA ASBEST VANAF 1 APRIL 2019-3

WIJZIGING(EN) IN HET NIEUWE CERTIFICATIESCHEMA ASBEST VANAF 1 APRIL 2019-3

15 februari 2019

WIST JE DAT: de meldingstermijn voor een asbestinventarisatie wordt verkort?

In Bijlage XIIIa is de meldingstermijn voor asbestinventarisatie gesteld op uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de werkzaamheden. Onder het Certificatieschema (artikel 18)  moet de begin en eindtijd van de asbestinventarisatie tot (ten minste) één werkdag voorafgaand aan de werkzaamheden worden gemeld in het LAVS.

Voor de volgende situaties geldt een afwijkende meldingstermijn:

  1. werkzaamheden met een spoedeisend karakter;
  2. een calamiteit;
  3. een vermoeden van de aanwezigheid van niet gerapporteerd asbest.

Naast calamiteiten zijn onder het nieuwe Certificatieschema dus ook ‘spoedeisende situaties’ uitgezonderd van de reguliere meldingsplicht. Spoedeisende werkzaamheden -  bijvoorbeeld een lekkend riool in een woning - kunnen direct worden aangevangen, op voorwaarde dat voorafgaand aan de start een melding plaatsvindt in het LAVS.

Auteur: