WIJZIGING(EN) IN HET NIEUWE CERTIFICATIESCHEMA ASBEST VANAF 1 APRIL 2019-8

WIJZIGING(EN) IN HET NIEUWE CERTIFICATIESCHEMA ASBEST VANAF 1 APRIL 2019-8

22 maart 2019

WIST JE DAT: het begrip ‘aandeelhouder’ wordt vervangen door ‘uiteindelijk belanghebbende’?

Het nieuwe Certificatieschema introduceert het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende’.  In artikel 7 en 25 is de term ‘aandeelhouder’ vervangen door ’uiteindelijk belanghebbende’. Deze bepalingen gaan over de onafhankelijkheid tussen asbestinventarisatiebedrijven en asbestverwijderingsbedrijven, alsmede tussen deze bedrijven onderling.

 

Als uiteindelijk belanghebbende wordt beschouwd, een (rechts)persoon die:

a. een belang houdt in het kapitaal;

b. stemrecht kan uitoefenen in de algemene vergadering;

c. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen;

d. begunstigde is van een deel of het gehele vermogen; of

e. een bijzondere zeggenschap heeft over het vermogen.

Wilt u weten welke gevolgen deze nieuwe regeling heeft voor uw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze specialisten op het gebied van asbest.

 

Auteur: