Wet

DE TIJDELIJKE WET TRANSPARANTIE TURBOLIQUIDATIE AANGENOMEN DOOR DE EERSTE KAMER

17 maart 2023

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (hierna de ‘Wet’) is 14 maart 2023 aangenomen door de Eerste Kamer. De Wet beoogt de transparantie omtrent de turboliquidatie te vergroten en de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren. De datum van inwerkingtreding van de Wet moet nog worden bepaald, maar de verwachting is dat deze per 1 juli 2023 in werking zal treden.

Bij een turboliquidatie wordt een rechtspersoon ontbonden zonder dat een formele vereffening plaatsvindt. Omdat geen vereffening plaatsvindt is een turboliquidatie alleen toegestaan als er geen baten meer in de onderneming zitten.

 

Tijdelijke wet

De Wet is in beginsel twee jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van kracht. Sinds de internetconsultatie van juni 2021 is uitgegaan van een tijdelijke wet omdat door de COVID-19-pandemie meer bedrijfsbeëindigingen, waaronder turboliquidaties, werden verwacht. Hoewel de COVID-19-pandemie verleden tijd lijkt, worden in de nasleep van de pandemie en de energiecrisis nog altijd meer turboliquidaties verwacht. De werkingsduur van de Wet kan worden verlengd.

 

Inhoud van de regeling

Met dit voorstel worden drie maatregelen geïntroduceerd:

  • het (voormalig) bestuur wordt verplicht om een aantal financiële stukken, waarin financiële verantwoording afgelegd over de turboliquidatie van de rechtspersoon, openbaar te maken en eventuele schuldeisers hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen (de ‘verantwoordingsverplichting’);
  • de rechter kan onder voorwaarden en op verzoek van het Openbaar Ministerie een bestuursverbod opleggen aan (voormalig) bestuurders van de ontbonden rechtspersoon; en
  • schuldeisers krijgen een inzagerecht in de bewaarde administratie van de ontbonden rechtspersoon als het bestuur de verantwoordingsverplichting niet is nagekomen.

Wil je meer weten over de details van de Wet? Lees dit artikel waarin de regeling uiteengezet wordt door Jeannette Roefs.

 

Contact

Heeft u hulp nodig bij het turboliquideren van een rechtspersoon? Of bent u als schuldeiser benadeeld bij een turboliquidatie? Neem contact op met een van onze specialisten op het gebied van de turboliquidatie.

Regelmatig op de hoogte blijven van de laatste juridische ontwikkelingen?