Shutterstock 1676308579 (1)

Minder geld naar de belastingdienst bij een WHOA akkoord vanaf 1 augustus 2022

2 november 2021

Vanaf 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 zal de fiscus, bij een schuldsanering doormiddel van een WHOA akkoord, genoegen nemen met een lager percentage van zijn vordering. Dit heeft te maken met de opgelopen belastingschulden van ondernemers tijdens de coronacrisis.

Gevolgen corona steunmaatregelen

Sinds 1 oktober 2021 is het kabinet gestopt met de generieke steunmaatregelen die de economie op pijl moesten houden. Een van de steunmaatregelen waar, gedurende de coronacrisis, veel ondernemers gebruik van hebben gemaakt, is het bijzonder uitstel van betaling van belastingen. Dit heeft tot gevolg dat veel ondernemers nu met een hoge belastingschuld kampen. De vraag die rijst is hoe de fiscus dient om te gaan met dergelijke schulden in geval van een sanering.

 

Het WHOA akkoord

Op 1 januari 2021 is de wet homologatie onderhands akkoord(WHOA) in werking getreden. Het doel van de WHOA is om  ondernemingen, die te hoge structurele kosten hebben of die gebukt gaan onder een te grote schuldenlast, een mogelijkheid te bieden hun schulden te saneren zonder dat het tot een faillissement komt. Een WHOA-traject kan zowel worden gebruikt om de onderneming te liquideren als om de onderneming weer gezond te maken. Voor het intreden van de WHOA moesten in beginsel alle schuldeisers instemmen met een buitengerechtelijk akkoord, hierdoor was het vaak onmogelijk om tot zo een buitengerechtelijk akkoord te komen. Met de intreding van de WHOA is het mogelijk om dwarsliggende schuldeisers toch te binden aan het akkoord.

 

De positie van de fiscus in een WHOA traject

De opgebouwde belastingschulden leken een knelpunt te worden bij het tot stand komen van een WHOA akkoord. De fiscus volgt bij kwijtschelding van schulden normaliter de harde lijn dat hij het dubbele percentage op zijn vordering voldaan wil zien worden, ten opzichte van hetgeen de concurrente schuldeisers aangeboden krijgen. Dit standpunt zou gerechtvaardigd zijn omdat in geval van een faillissement de fiscus als preferent schuldeiser wordt erkend. In het achterhoofd nemend dat de kleine schuldeisers in een WHOA akkoord in beginsel minimaal 20% van hun vordering voldaan moeten krijgen, betekent dit dat de fiscus 40% van zijn vordering zal eisen. Nu de belastingschulden van veel ondernemers flink zijn opgelopen tijdens de coronacrisis, zal dit betekenen dat er flink wat geld beschikbaar moet zijn voor een WHOA akkoord, en dat het dus lastiger wordt om tot een WHOA akkoord te komen.

In Den Haag heeft men deze problematiek ook erkend. In een brief van 11 oktober 2021 heeft het kabinet aangegeven dat de fiscus de ruimte krijgt om met hetzelfde percentage als de concurrente schuldeiser genoegen te nemen. Omdat het totaalbedrag wat voor een akkoord nodig is hierdoor aanzienlijk lager wordt, verwacht het kabinet dat de kans op een geslaagd WHOA akkoord hierdoor toeneemt.

Deze versoepeling zal gelden voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023.

Heeft u zelf vragen over het meest opportune moment om een WHOA akkoord aan te bieden, of heeft u andere vragen met betrekking tot het voorbereiden of aanbieden van een WHOA akkoord? Neem gerust contact op met het team Insolventie & Herstructurering van LXA Advocaten.

Meer weten? Neem contact op met: