Shutterstock Wetboek

WET TRANSPARANTIE TURBOLIQUIDATIE PER 15 NOVEMBER VAN KRACHT

18 september 2023

Een vennootschap kan onder andere worden ontbonden (‘geliquideerd’) door een besluit van de aandeelhoudersvergadering. Als de vennootschap ten tijde van dat besluit géén bekende baten meer heeft, houdt de vennootschap onmiddellijk op te bestaan, ook als de vennootschap nog wel schulden heeft. Het bestuur is bij een dergelijke ‘turboliquidatie’ niet verplicht een financiële verslaglegging of verantwoording af te leggen en hoeft ook geen mededeling te doen aan haar crediteuren. Het is niet verwonderlijk dat van deze wettelijke regeling nogal eens misbruik wordt gemaakt.  

Al eerder publiceerden wij over de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie. Op 15 november aanstaande wordt deze wet daadwerkelijk van kracht. Vanaf dat moment wordt het dus minder eenvoudig om een vennootschap te ‘turboliquideren’. Kort gezegd dient er een financiële verslaglegging en verantwoording te worden afgelegd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Voorts dient aan alle eventuele crediteuren van de vennootschap uitdrukkelijk schriftelijk te worden medegedeeld dat de vennootschap is geliquideerd en dat de financiële verantwoording is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Voor een uitgebreidere beschrijving van de nieuwe wet en de daaruit voortvloeiende verplichtingen verwijzen wij naar onze eerdere publicaties.

Tot 15 november aanstaande kan nog onder het oude regime worden ‘geturboliquideerd’.

Auteur:

Heeft u een vraag?