Photo 1595774232963 09Bb75f8366a

WHOA: hoe beoordeelt de rechtbank de voordracht voor de herstructureringsdeskundige?

5 februari 2021

Inmiddels zijn er weer twee nieuwe uitspraken die zien op de WHOA. In deze uitspraken staat centraal welke feiten een rechter mee laat wegen in haar beoordeling of een voorgedragen kandidaat wel onpartijdig en onafhankelijk genoeg is.

De rechtbank moet beoordelen of de herstructureringsdeskundige zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk kan uitvoeren (art. 371 lid 6 Fw). Aansluitend is in het landelijk procesreglement WHOA opgenomen dat in het verzoekschrift twee of drie namen van mogelijk te benoemen herstructureringsdeskundigen moeten worden vermeld (voorzien van offertes voor de kosten).

In de onderstaande uitspraken hebben de verzoekers slechts één kandidaat voorgedragen. In één van de uitspraken komt de verzoeker hier uiteindelijk mee weg, maar wel pas nadat de kandidaat de rechtbank heeft weten te overtuigen van zijn onpartijdig én onafhankelijkheid.

In deze uitspraak hebben verzoekers slechts één kandidaat (X) voorgedragen. De rechtbank oordeelt dat deze kandidaat echter onvoldoende vrijstaat om benoemd te worden. De rechtbank constateert:

 • dat er reeds contact is geweest tussen partijen
 • dat dit contact verder lijkt te gaan dan noodzakelijk is om tot een offerte te kunnen komen
  • het verzoekschrift is afgedrukt op briefpapier van X
  • X heeft reeds een verzoekschrift tot het gelasten van een afkoelingsperiode opgesteld
  • X is al aanwezig geweest bij een overleg met partijen (zo bleek tijdens de zitting).
 • verder is niet gebleken dat de aanwijzing van X (brede) steun geniet onder de betrokken partijen (schuldeisers)

Het verzoek wordt dan ook aangehouden en verzoekers krijgen nog twee weken de gelegenheid om alsnog twee of drie offertes van mogelijke herstructureringsdeskundigen te overleggen (of aan te tonen dat alle partijen instemmen met de benoeming van X).

Als er geen offertes worden ingediend, dan zal de rechtbank overigens zelf iemand aanwijzen (tenzij het verzoek in zijn geheel wordt ingetrokken).

Bij de voorgaande uitspraak kwam de schuldenaar niet weg met het aandragen van slechts één kandidaat voor de rol van herstructureringsdeskundige, maar bij deze uitspraak heeft de rechtbank het verzoek wel gehonoreerd terwijl er maar één offerte was bijgevoegd.

De rechtbank heeft wel getwijfeld over de onpartijdigheid doordat:  

 • dat er reeds contact is geweest tussen partijen
 • dat dit contact verder lijkt te gaan dan noodzakelijk is om tot een offerte te kunnen komen
  • het verzoekschrift is afgedrukt op briefpapier van X
  • X heeft reeds een verzoekschrift tot het gelasten van een afkoelingsperiode opgesteld
  • de verzoeker bij de zitting naast X is gaan zitten (i.p.v. zijn eigen advocaat)

Maar X heeft vervolgens aangedragen:

 • dat hij echt alleen onderzoek heeft gedaan om tot een offerte te kunnen komen
 • dat twee grote schuldeisers zich kunnen vinden in zijn eventuele aanstelling
 • dat hij nog geen kosten in rekening heeft gebracht

Deze aangedragen feiten zijn voor de rechtbank uiteindelijk voldoende om aan te nemen dat X, ondanks dat hij de schijn tegen heeft, voldoet aan de vereisten van onafhankelijke en onpartijdige herstructureringsdeskundige.

 

Conclusie

Uit deze twee uitspraken blijkt dat je dus niet (altijd) wegkomt met het aandragen van slechts één herstructureringsdeskundige, en dat het verzoek staat of valt met een goede en degelijke onderbouwing van het verzoek. En verder is het aan te raden het verzoekschrift niet af te drukken op het briefpapier van de beoogde herstructureringsdeskundige.

 

Onze specialisten volgen op dit moment de specialisatieopleiding WHOA – Herstructureringsdeskundige aan de Universiteit van Leiden. Zij kunnen door de rechtbank ook worden aangewezen tot herstructureringsdeskundige of observator. Dus mocht u een WHOA-traject starten en wilt u daarbij gebruik maken van een herstructureringsdeskundige, dan kunnen wij voor u een offerte opstellen die bij het verzoek aan de rechtbank kan worden ingediend. Neem gerust contact met ons op.

Auteur: