Photo 1519748174344 16E5d53bda7a

Aanpassingen WAB!

12 juni 2020

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Hiermee zijn een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht en de premieheffing voor de WW aangebracht. Recentelijk heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de eerste signalen die bij het ministerie zijn binnengekomen over de effecten van deze wetswijziging. In deze brief heeft de minister ook enkele maatregelen aangekondigd met betrekking tot de WAB. Het gaat om wijzigingen ter verduidelijking/aanvulling van de WAB en wijzigingen wegens de coronacrisis.
  • Op grond van de WAB zijn werkgevers vanaf 1 januari 2020 verplicht om aan een oproepkracht die 12 maanden in dienst is een arbeidsovereenkomst aan te bieden met een vast aantal uren. De werkgever heeft maximaal een maand de tijd om dit aanbod te doen en dient dus in de 13e maand een aanbod te doen. Op dit moment is het echter onduidelijk wanneer die nieuwe arbeidsovereenkomst dan in zou gaan. De minister kondigt een wetswijziging aan, waardoor de werknemer maximaal een maand krijgt om het aanbod van de werkgever te accepteren. Als de werknemer accepteert, gaat het vaste aantal uren in op de eerste dag na de veertiende maand, of eerder als werkgever en werknemer dat zo overeenkomen.
  • Om aanspraak te kunnen maken op een lage WW-premie moeten werkgevers een ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of een door beide partijen ondertekend addendum voor alle vaste werknemers in hun loonadministratie hebben opgenomen. Vanwege de hoge administratieve lasten heeft de minister hier in december al drie maanden uitstel gegeven, waardoor werkgevers tot 1 april 2020 hadden om hun administratie op orde te krijgen. Vanwege de coronacrisis heeft de minister eerder al aangekondigd, als onderdeel van het eerste Noodpakket, nogmaals drie maanden uitstel te geven, waardoor werkgevers tot 1 juli 2020 de tijd krijgen. In onze corona updates heeft u hier eerder al over kunnen lezen.
  • Als werknemers over een jaar meer dan 30% hebben overgewerkt, leidt dit tot herziening van het lage WW tarief en moeten werkgevers voor die werknemers met terugwerkende kracht alsnog de hogere WW-premie afdragen. Bij de aankondiging van het eerste Noodpakket is al toegezegd dat, vanwege de negatieve effecten in bepaalde sectoren waar door corona veel wordt overgewerkt (zoals de zorg), een uitzondering zou worden gemaakt voor bepaalde sectoren. Vanwege de impact van de coronacrisis is besloten dat deze uitzondering voor alle werkgevers zal gelden. Kortom, werkgevers hoeven over het kalenderjaar 2020 niet met terugwerkende kracht een hogere premie af te dragen indien werknemer 30% meer verloond wordt. Deze herzieningsregel zal vanaf 1 januari 2021 (en dus over het kalenderjaar 2021) weer van toepassing zijn.
  • De minister bespreekt ook de situatie waarin een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren heeft, en dit contract via een addendum tijdelijk wordt uitgebreid met een extra aantal uren. Een veel gestelde vraag in deze situatie is of de werkgever voor deze werknemer de hoge of de lage WW-premie moet afdragen. De minister geeft aan dat in dit geval sprake is van twee verschillende contracten. Over het contract met het vaste aantal uren moet de werkgever de lage WW-premie afdragen, terwijl over het tweede contract, namelijk de addendum met het extra aantal uren, de hoge WW-premie moet worden afgedragen.

 

Werkgevers opgelet!

Het vastklikmoment waarop u het gemiddelde moet berekenen van de voorafgaande 12 maanden staat niet gelijk aan de ingangsdatum van (het aanbod tot) de vaste arbeidsomvang. Dit zorgt in de praktijk voor problemen bij gebruik van vaste contractperioden van 6 of 12 maanden.

De aanpassingen in de WAB leiden er dan ook toe dat u als werkgever nog beter zal moeten nadenken over de duur van de contracten die u gaat aanbieden en extra zorgvuldig de termijnen zult moeten monitoren.

 

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met een van de teamleden van Team Arbeidsrecht. Wij denken graag met u mee.

Auteur: