Photo 1518857555 349F02ebda69

Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging in werking vanaf 1 januari 2021

29 januari 2021

Op 1 januari jl. is een regeling in werking getreden die kleine werkgever(s) die hun bedrijf willen stoppen wegens pensionering of overlijden tegemoet komt met een compensatie (door UWV) voor de transitievergoeding die zij verschuldigd zijn aan werknemers van wie zij afscheid moeten nemen. Uiteraard zijn ook aan deze regeling  voorwaarden verbonden:

  • Zo moet het gaan om een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers);
  • moet er voor tenminste één van de werknemers door UWV een ontslagvergunning zijn verleend wegens bedrijfsbeëindiging;
  • kan compensatie wegens pensionering alleen worden verkregen als de werkgever de pensioengerechtigde (AOW) leeftijd heeft bereikt, of bereikt binnen 6 maanden na indiening van ontslagaanvraag.
  • Alleen transitievergoedingen betaald vanaf 1 januari 2021 kunnen worden gecompenseerd.

In de gepubliceerde Regeling compensatie transitievergoeding staan alle voorwaarden uitgewerkt en de termijnen vermeld waarbinnen compensatie kan worden aangevraagd.  

De compensatie wordt verstrekt door UWV. Praktische informatie (en overzicht van de benodigde gegevens en documenten) kunt u vinden via deze link. 

Mocht u over dit onderwerp vragen hebben, of hulp nodig hebben bij het aanvragen van de benodigde ontslagtoestemming en/of aanvraag voor compensatie, neem gerust contact op met één van de leden van Team Arbeidsrecht.